Dear Visitor, you are on the Website of the International Cooperation Department. Do you want to visit our main site?megu.edu.ua

Впровадження Проекту DESTIN у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука

Конференція щодо впровадження Проекту Проект Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism (Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та професіоналізм) відбулась на факультеті журналістики Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

У ній брали участь представники робочої групи. Керівник проекту Ольга Мітчук ознайомила із завданнями та основними положеннями   подальших етапів роботи Проекту.

Після повернення з першої настановчої конференції в Університеті Спа, що знаходиться в місті Бат у Великій Британії проведено загальне ознайомлення із поставленними задачами та заплановано шляхи їх поступової реалізації. Презентовано результати поділу завдань між робочими групами та обговорено можливості уніфікації вітчизняних навчальних планів із прийнятими в Європейському Союзі.